frank

{fræŋk}
I. 1. искрен, прям, откровен, открит
2. явен, открит, неприкрит, отявлен
II. 1. франкирам, изпращам (стока, писмо) безплатно
2. таксувам/шемпелувам (писмо) с автоматичен апарат
III. 1. подпис/знак/печат за освобождаване на писмо/пратка от пощенски разноски
2. право на безплатна поща
3. писмо и пр., освободено от пощенски такси/щемпелувано с автоматичен апарат
* * *
{frank} а 1. искрен, прям, откровен, открит; 2. явен, открит, н(2) {frank} v 1. франкирам, изпращам (стока, писмо) безплатно; {3} {frank} n 1. подпис/знак/печат за освобождаване на писмо/пр
* * *
явен; открит; откровен; отявлен; прям; неприкрит;
* * *
1. i. искрен, прям, откровен, открит 2. ii. франкирам, изпращам (стока, писмо) безплатно 3. iii. подпис/знак/печат за освобождаване на писмо/пратка от пощенски разноски 4. писмо и пр., освободено от пощенски такси/щемпелувано с автоматичен апарат 5. право на безплатна поща 6. таксувам/шемпелувам (писмо) с автоматичен апарат 7. явен, открит, неприкрит, отявлен
* * *
frank[fræʃk] I. adj 1. искрен, прям, откровен, открит, чистосърдечен; 2. явен, открит, неприкрит, отявлен; FONT face=Times_Deutsch}}◊ adv frankly; 3. рядко щедър; 4. ост. свободен; II. v 1. франкирам, изпращам (стока, писмо) безплатно за получателя; 2. пускам (човек на събрание и пр.) без пари (билет); поемам разноските на, плащам за; 3. ост. освобождавам; III. n 1. подпис (знак) печат за освобождаване на писмо (пратка) от пощенски разноски; 2. право на безплатна поща; 3. писмо (пратка, пакет), освободен от пощенски такси. IV. n ист. франк.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.